Trong ngày hôm qua, BTC giải Gcafe PUBG Championship đã gửi các yêu cầu xác nhận thi đấu đến 20 đội tuyển đăng ký đúng và sớm nhất ở các 2 khu vực: Tây & Đông Bắc Bộ và Đồng bằng sông Hồng. Nội dung thư xác nhận như ở hình dưới:

Mail xác nhận từ phía ban tổ chức

Các bạn hãy trả lời email bằng cú pháp: “XXX (tên đội) xác nhận thi đấu.”

Nếu trong vòng 24h nhận được email mà 20 đội đầu tiên này không xác nhận thi đấu, email xác nhận thi đấu sẽ được gửi đến các đội tiếp theo đã đăng ký đúng. Khi đó, đội nào xác nhận sớm hơn sẽ được tham gia giải.

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Lịch trình thi đấu của giải

 Về phương án tính kết quả được dựa trên cách tính kết quả PGI2018. Các khu vực còn lại cũng sẽ bắt đầu nhận được email xác nhận từ hôm nay.

Các bạn có thể theo dõi danh sách các đội đã xác nhận và điểm số: Tại Đây